CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tòa nhà EMC Building 62 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: https://emc.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Tòa nhà EMC Building 62 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://emc.vn/