Twitter Beans Coffee

Địa chỉ: Tòa licogi 3 số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Website: www.twitterbeanscoffee.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Twitter Beans Coffee không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Tòa licogi 3 số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.twitterbeanscoffee.com