Công ty TNHH TamBooks Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4-5, số 3 đường Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Đằng sau Hiệu sách Nhã Nam)
Website: tambooks.vn/udemyvietnam.vn/c3group.vn

Việc làm đang tuyển dụng

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Marketing Online

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

6 Nhân Viên Chốt Đơn Hàng

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Telesale / Tư Vấn Khóa Học Hn

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

5 Telesale / Tư Vấn Khóa Học

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Học Viên

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chốt Đơn Hàng Hn

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Telesale -tư Vấn Khóa Học

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 8 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

3 Nhân Viên Digital Marketing

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 7 triệu - 12 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học Hn

Công Ty TNHH Tambooks Việt Nam

 6 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Tầng 4-5, số 3 đường Nguyễn Quý Đức, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Đằng sau Hiệu sách Nhã Nam)

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
tambooks.vn/udemyvietnam.vn/c3group.vn