Công ty TNHH Hải Ninh

Địa chỉ: P.12A7, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội
Website: haininhco.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Hải Ninh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
P.12A7, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
haininhco.vn