Công Ty TNHH Chu Tam

Địa chỉ: Floor 02, 59 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, HCMC
Website: http://chutam.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công Ty TNHH Chu Tam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Floor 02, 59 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://chutam.vn/