Tổng công ty Đức Giang- Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 59, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Website: http://mayducgiang.com.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Tổng công ty Đức Giang- Công ty cổ phần không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 59, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://mayducgiang.com.vn/