Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: Miền Bắc: Tầng L2B, tòa nhà R6, Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội / Miền Nam: Tầng 1, ACM Building - 96 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM

Số nhân viên: 500-1000

Website: www.vpbank.com.vn

32

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đang tuyển dụng 17 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 30/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kon Tum, Thanh Hóa

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tiểu Thương - Hồ Chí Minh, Kon Tum, Đồng Nai

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 07/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Muộn Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 07/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ

Điều Tra Viên Tại HCM, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 07/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tín Chấp - Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang

Chuyên Viên Điều Tra Pháp Lý - Hà Nội, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 15 triệu - 20 triệu
 12/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Lâm Đồng, Long An

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Sớm Tại Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Kom Tum, Đồng Nai, Đà Lạt, Tây Ninh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 12/02/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Muộn Tại Nhà - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 12 triệu - 15 triệu
 07/02/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Sớm - Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 07/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Bình

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Sớm Tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 13/02/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh

Chuyên Viên Truy Dấu Thông Tin Khách Hàng Tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 15 triệu - 20 triệu
 07/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý Tại Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 12 triệu - 15 triệu
 07/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Pháp Lý Tín Chấp Doanh Nghiệp Tại Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 15 triệu - 20 triệu
 07/02/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 13/02/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

Chuyên Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Cần Thơ, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 05/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế Chấp - Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 12 triệu - 15 triệu
 05/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Thừa Thiên Huê

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm - Quảng Bình

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 15 triệu - 20 triệu
 16/12/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị

Chuyên Viên Xử Lý Tài Sản Thế Chấp - Quảng Bình, Vĩnh Long, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 16/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Vĩnh Long

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Sớm - Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Quảng Nam

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Ninh

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tiểu Thương Bảo Lộc, Quảng Bình, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 05/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Bình

Chuyên Viên Tuyển Dụng - Hà Nội, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính Tại Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tiểu Thương Tại Hồ Chí Minh, Huế, Tây Ninh, Bình Dương

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Tây Ninh

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tín Chấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Tại Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 12 triệu - 15 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng (mass) ( Lương 10-12 Triệu)

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chính Cải Tạo Văn Phòng - Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Pháp Chế Xử Lý Nợ Tín Chấp - Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 12 triệu - 15 triệu
 05/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Nhà tuyển dụng hàng đầu