CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK

Địa chỉ: 5/3 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Phú Nhuận, TP.HCM
Website: www.eurorack.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ EURORACK không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
5/3 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Phú Nhuận, TP.HCM

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác,Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị),Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

Website
www.eurorack.vn