Công ty TNHH Thương Mại Media CCTV Bắc Ninh

Địa chỉ: Phòng 207, Số 10, Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Website: http://bacninhmedia.com

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công ty TNHH Thương Mại Media CCTV Bắc Ninh không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Phòng 207, Số 10, Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://bacninhmedia.com