CÔNG TY TNHH EASTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B2-4 khu Công nghiệp Cộng Hoà - Phường Cộng Hòa - Thành phố Chí Linh - Hải Dương.
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 6 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Kỹ Thuật Viên Bảo Dưỡng

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 6 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Hải Dương

Cán Bộ Shipping (hàng Xuất)

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Cán Bộ Qa

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Trưởng Phòng Bộ Phận Thu Mua

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 15 triệu - 22 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Trưởng Chuyền Sản Xuất

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Trưởng Nhóm Bộ Phận Thu Mua

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 8 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 8 triệu - 12 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 10 triệu - 22 triệu
 30/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Chuyên Viên, Nhân Viên Me

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Kỹ Thuật Viên Sản Xuất

Công Ty TNHH Eastech Việt Nam

 6 triệu - 15 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Lô B2-4 khu Công nghiệp Cộng Hoà - Phường Cộng Hòa - Thành phố Chí Linh - Hải Dương.

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật