Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Website: http://callcenter.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

 6 triệu - 7 triệu
 25/08/2020
 Hà Nội
 6 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn Tổng Đài Nhà Mạng Viettel [ Đà Nẵng ]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Tư Vấn Viên Truyền Hình Số K+ - [kim Chung - Hoài Đức]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 13/09/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tổng Đài Viettel [ Đà Nẵng ]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Viettel [ Đà Nẵng ]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên CSKH Tổng Đài Viettel [ Đà Nẵng ]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn CSKH Viettel Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Tổng Đài 198 Viettel Cẩm Lệ Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên CSKH Viettel [ Đà Nẵng ]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Mạng Viettel Cẩm Lệ Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel [tỉnh Đà Nẵng]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Nhà Mạng Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Trực Tổng Đài Điện Thoại Viettel Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tư Vấn Tổng Đài Viettel [ Đà Nẵng ]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2020
 Đà Nẵng

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://callcenter.vn/