Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: bhs.vn

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kế Toán Công Nợ Phải Thu Kênh Gt&ka

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 7 triệu - 10 triệu
 07/03/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Sales Admin

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 7 triệu - 10 triệu
 04/03/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Chuyên Viên Nhân Sự C&b (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 7 triệu - 10 triệu
 02/03/2020
 Đồng Nai

Kế Toán Công Nợ Kênh Siêu Thị (làm Việc ở Biên Hòa)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 7 triệu - 10 triệu
 02/03/2020
 Đồng Nai

Chuyên Viên Tài Chính (làm Việc Tại Đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 7 triệu - 10 triệu
 02/03/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Y Tế (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2020
 Đồng Nai

Trưởng Phòng Kế Toán (Châu Thành - Tây Ninh)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 15 triệu - 20 triệu
 29/02/2020
 Tây Ninh

Kế Toán Quản Trị (kế Toán)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 10 triệu - 17 triệu
 25/02/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy Đóng Túi (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2020
 Đồng Nai

Thủ Kho Vật Tư (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Nấu Đường (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán (Châu Thành, Tây Ninh)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 6 triệu - 8 triệu
 30/12/2019
 Tây Ninh

Trưởng Ca Sản Xuất (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Đồng Nai

Nhân Viên Ly Tâm (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Đồng Nai

Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2019
 Đồng Nai

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Thủ Quỹ (làm Việc Tại Châu Thành - Tây Ninh)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2019
 Tây Ninh

Nhân Viên May Bao Đường Thành Phẩm

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 15/10/2019
 Đồng Nai

Kế Toán Kho - Thanh Toán (đồng Nai)

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2019
 Đồng Nai

Công Nhân Đóng Túi

Công Ty TNHH MTV Đường TTc Biên Hòa - Đồng Nai

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2018
 Đồng Nai

Nhà tuyển dụng hàng đầu