Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu

Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Website: http://bocau.com.vn/home/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://bocau.com.vn/home/