CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - NICOTEX

Địa chỉ: Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
Website: http://nicotex.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP - NICOTEX không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
http://nicotex.vn