Công Ty HUAFU

Địa chỉ: PASAY, Manila, Philippines
Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008909971385

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại Công Ty HUAFU không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
PASAY, Manila, Philippines

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008909971385