công ty tnhh thương mại phát triển quốc tế Yue Jie ( Á Châu )

Địa chỉ: 55 an điềm, phường 10, quận 5

Số nhân viên: 10-25

Website: http://vaijeansi.com/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại công ty tnhh thương mại phát triển quốc tế Yue Jie ( Á Châu ) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu