SPA MẸ BÉ HOÀNG GIA HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 44, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Hải Phòng
Website: www.mebehoanggia.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại SPA MẸ BÉ HOÀNG GIA HẢI PHÒNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 44, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Hải Phòng

Quy mô nhân sự
20 - 150 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.mebehoanggia.vn