CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Địa chỉ: Km 28+100m, Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Hải Dương.
Website: www.songdacaocuong.com, www.vuakho.vn

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Km 28+100m, Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Hải Dương.

Quy mô nhân sự
Đang cập nhật

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
www.songdacaocuong.com, www.vuakho.vn