CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ QUỐC TẾ

Địa chỉ: P1-7-35A Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
Website: https://hamycashew.com/

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ MỴ QUỐC TẾ không có tuyển dụng nào còn hạn.

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
P1-7-35A Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Quy mô nhân sự
Dưới 20 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://hamycashew.com/