Công ty TNHH dịch vụ TISANMIC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 39 Song Hành, An Phú, Quận 2

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: https://www.gkfxprime.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH dịch vụ TISANMIC ĐÀ NẴNG không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu