Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU

Địa chỉ: Số 204 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
Website: Đang cập nhật

Việc làm đang tuyển dụng

Chuyên Viên Tư Vấn (hà Nội)

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 02/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 17/02/2021
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 17/02/2021
 Hà Nội

Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh [ Thành Phố Bắc Giang ]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 10 triệu - 12 triệu
 18/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục_oe Từ Sơn 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/03/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Tư Vấn Viên_ (oe Thiệu Hóa - Thanh Hóa)

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/03/2021
 Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kinh Doanh_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Bán Hàng_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Kinh Doanh_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Sale Leader_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Tuyển Sinh_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Telesales_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Tư Vấn_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Tư Vấn Giáo Dục_oe Lương Tài - Bắc Ninh

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh_oe Ninh Bình 2

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2021
 Ninh Bình

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Số 204 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Quy mô nhân sự
Trên 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
Đang cập nhật