Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Website: https://www.phs.vn/

Việc làm đang tuyển dụng

 10 triệu - 30 triệu
 05/02/2021
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang

Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán (hải Phòng)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 27/01/2021
 Hải Phòng

Nhân Viên Lưu Ký Chứng Khoán

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 10 triệu - 12 triệu
 29/01/2021
 Hà Nội

Chuyên Viên IT System

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 29/01/2021
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Tại Văn Phòng (10 Triệu Trở Lên)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 10 triệu - 30 triệu
 29/01/2021
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang
 25 triệu - 30 triệu
 29/01/2021
 Hà Nội

Chuyên Viên Quản Lý Tài Khoản (hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 29/01/2021
 Hà Nội

Kế Toán (supervisor)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 05/02/2021
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Lý Tài Khoản (hcm)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 12 triệu - 15 triệu
 29/01/2021
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán (hà Nội)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 29/01/2021
 Hà Nội

Nhiên Viên Môi Giới Chứng Chứng Khoán (hồ Chí Minh)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

 15 triệu - 20 triệu
 29/01/2021
 Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Địa chỉ
Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Quy mô nhân sự
150 - 300 người

Lĩnh vực hoạt động
Đang cập nhật

Website
https://www.phs.vn/