Tuyển dụng nhanh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 24/05/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên
 20 triệu - 25 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 18/04/2020
 Hà Nội

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu 06/03/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 24/05/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu 06/03/2020
 Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu 24/05/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên
 3 triệu - 5 triệu 07/03/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 9 triệu 20/03/2020
 Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu 10/03/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển