Trưởng Phòng Nhân Sự

 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI KỲ PHÁT 

Địa điểm tuyển dụng:  Hồ Chí Minh

Mức lương: 18 triệu - 25 triệu

Hạn nộp hồ sơ: 29/02/2020 

Lượt xem: 1326

Ngày duyệt: 20/01/2020


Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: 3 năm

Yêu cầu bằng cấp: Đại học

Số lượng cần tuyển: 1

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Trưởng phòng

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

Mô tả công việc

Xây dựng chiến lược, tài liệu, kế hoạch, ngân sách nhân sự
a)Hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch nhân sự theo chiến lược Công ty
b)Xây dựng hoàn thiện Quy chế liên quan đến lương, đánh giá thành tích, khen thưởng, Kỷ luật, các phúc lợi
c)Tham gia việc xây dựng bộ tiêu chuẩn nhân sự, định biên, định mức lao động của các Phòng ban
d)Tham gia xây dựng hệ thông ISO theo kế hoạch chung.
e)Tổ chức, hướng dẫn xây dựng bảng MTCV và tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí công việc.
f)Hoạch định lộ trình thăng tiến của cấp quản lý theo định hướng về chiến lược nhân sự Công ty
g)Hướng dẫn và phối hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lộ trình thăng tiến cho Cán Bộ - Công Nhân Viên bộ phận mình
h)Xem xét, hoàn thiện trình duyệt phương án đáp ứng nhân sự cho các bộ phận trong từng giai đoạn (điều chuyển nội bộ, tuyển dụng).
i)Xem xét, tổng hợp, trình duyệt đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các kế hoạch, ngân sách nhân sự phù hợp cho từng giai đoạn.
j)Tổng hợp, trình duyệt ngân sách năm của phòng.
k)Phối hợp với các bộ phận xây dựng KH tuển dụng, đào tạo, quy trình, quy chế, chính sách nhân sự, tài liệu theo KH viết tài liệu.
2.2.Tuyển dụng nhân sự
a)Xem xét, trình duyệt kế hoạch tuyển dụng toàn Công ty Quý, Năm
b)Trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên gián tiếp, cấp quản lý.
c)Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện KH tuyển dụng tháng trên cơ sở KH TD quý, Năm đã được duyệt.
d)Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận, thử việc, đánh giá sau thử việc, ký hợp đồng lao động.
e)Xác nhận và trình duyệt hồ sơ tuyển dụng nhân viên mới.
2.3.Đào tạo và phát triển nhân sự
a)Xem xét và trình duyệt kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo quý, năm chi tiết của Công ty
b)Xem xét, hoàn thiện, duyệt kế hoạch đào tạo tháng trên cơ sở KH đào tạo quý, năm đã được duyệt.
c)Duyệt nội dung chương trình đào tạo của phòng, xem xét nội dung chương trình đào tạo của toàn Công ty.
d)Xem xét, kiểm xoát, hoàn thiện tài liệu đào tạo, hồ sơ, giáo trình đào tạo.
e)Kiểm soát, đôn đốc thực hiện đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt của Công ty.
f)Xem xét đánh giá hiệu quả đào tạo và Báo cáo đánh giá hiệu lực và hiệu quả của kế hoạch đào tạo
g)Xác nhận quyết toán kinh phí đào tạo.
2.4.Đánh giá thành tích
a)Kiểm soát, đôn đốc thực hiện quy trình đánh giá, tập hợp hồ sơ đánh giá thành tích, năng suất lao động, chất lượng ngày công, năng lực làm việc của từng CBNV toàn công ty.
b)Xem xét và cho ý kiến về đề xuất của nhân viên đánh giá thành tích về khen thưởng, kỹ luật
c)Xem xét, xác nhận việc điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi dụng nhân sự của các bộ phận.
2.5.Thực hiện công tác chi trả tiền lương, thưởng phù hợp với các quy định, quy chế, chính sách của Công ty
a)Xác nhận việc cập nhật ngày công, KPI, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, các khoản khấu trừ, truy lĩnh lương, các khoản phúc lợi của toàn Công ty.
b)Kiểm tra xác nhận hồ sơ, bảng thanh quyết toán lương toàn Công ty.
c)Kiểm tra đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại về lương, khen thưởng, phúc lợi của CBNV.
d)Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thống kê, báo cáo tình hình tăng giảm, thay đổi nhân sự và làm thủ tục khai báo với cơ quan hữu quan
e)Kiển tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục liên quan tới các loại hình bảo hiểm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với cơ quan chức năng
f)Thiết lập các cơ cấu lương, phương án thưởng của Công ty.
g)Kiểm soát, đôn đốc việc Cập nhật các biến động, thay đổi liên quan đến kế hoạch ngân sách lương, thưởng, chế độ chính sách trong quá trình thực hiện
2.6.Cập nhật, soạn thảo, luân chuyển, lưu giữ công văn, văn bản
a)Biên soạn, trình duyệt quy chế quản lý tài liệu - hồ sơ
b)Soát xét, phê duyệt các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền.
c)Kiểm soát, đôn đốc việc cập nhật, biên soạn và điều chỉnh các văn bản về chính sách, các quy định của Công ty phù hợp theo luật định
2.7.Quản lý hệ thống thông tin liên lạc
a)Phê duyệt các hướng dẫn cách thức sử dụng và quản lý các thông tin trên máy tính
b)Đôn đốc việc kiểm soát các cuộc gọi, chi phí điện thoại, internet
c)Kiểm soát, xem xét, xác nhận hồ sơ thanh toán của phòng.
2.8.Quản lý an ninh trật tự, PCCC, An toàn vệ sinh lao động
a)Lập kế hoạch, báo cáo tình hình an ninh trật tự, an toàn lao động, PCCC, vệ sinh lao động
b)Xây dựng nội quy an toàn, nội quy bảo vệ, PCCC, vệ sinh lao động.
c)Đôn đốc việc tập luyện, kiểm tra an toàn PCCC, an toàn lao động, vệ sinh lao động.
d)Xem xét, trình duyệt các phương án bảo đảm an ninh, trật tự
e)Xây dựng, triển khai quản lý công việc của đội ngũ bảo vệ an ninh, trật tự
f)Xử lý biên bản sự việc, giải quyết các vấn đề liên quan tới tình hình an ninh, trật tự, nội quy lao động.
g)Ngăn ngừa các nguy cơ có thể dẫn tới các hành vi, biểu hiện tiêu cực, làm ảnh hưởng tới các mục tiêu, hoạt động của Công ty
2.9.Quản lý, điều động xe
a)Xem xét, trình duyệt định mức nhiên liệu
b)Xem xét. Phê duyệt kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng xe
c)Ký duyệt lệnh điều xe chở công nhân viên đi công tác
d)Quản lý lộ trình, giờ giấc xe đưa đón CBNV.
2.10.Quản lý Căn Tin
a)Xây dựng nội quy căn tin, quy trình chế biến thực phẩm an toàn vệ sinh.
b)Soát xét, xác nhận trình duyệt phương án cung ứng, định mức, thực đơn bữa ăn giữa ca cho cán bộ công nhân viên.
c)Xem xét, trình duyệt kế hoạch tập huấn, đào tạo về an toàn, vệ sinh thực phẩm cho các nhân viên Nhà ăn.
d)Kiểm soát việc cung ứng bữa ăn, chất lương, số lượng bữa ăn.
e)Xác nhận quyết toán của nhà ăn.
2.11.Quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị toàn Công ty
a)Chịu trách nhiệm theo dõi và lập biên bản bàn giao tài sản, cơ sở hạ tấng nhà xưởng cho các bộ phận sử dụng
b)Kiểm soát việc sử dụng của của các bộ phận
c)Xây dựng và trình duyệt kế hoạch bảo trì cơ sở hạ tậng khu văn phòng và căn tin
2.12.Xây dựng và duy trì các nét văn hóa Công ty.
a)Xây dựng văn hoa Doanh Nghiệp phù hợp với văn hóa chung, hiện đại, lịch sự, hiệu quả
b)Kiểm tra đôn đốc, duy trình các nét văn hóa Công ty
c)Tổ chức các phong trào, sinh hoạt tập thể, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống tinh thần, điều kiện lao động cho CBNV
2.13.Quan hệ với các cơ quan, chức năng đoàn thể bên ngoài phục vụ cho hoạt động của Công ty được ổn định, an toàn, đúng phát luật hiện hành.
a)Quan hệ với các cơ quan ban nghành địa phương như BHXH, Công An, Phòng Lao Động, liên đoàn lao động để nắm bắt thực hiện mọi hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
2.14.Kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn cơ sỡ, hội họp của toàn Công ty.
2.15.Quản lý nhân sự phòng
a)Xây dựng định biên nhân sự tại phòng theo chức năng nhiệm vụ và mục tiêu
b)Xây dựng, soát xét các bản mô tả công việc và thiết lập tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc của từng vị trí công việc tại Phòng.
c)Xây dựng lộ trình thăng tiến cho các Nhân Viên trong phòng.
d)Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự của phòng.
e)Tiếp nhận và đào tạo nhân sự đáp ứng cho hoạt động của Phòng.
f)Đánh giá năng lực chuyên môn ban đầu và sau đào tạo của nhân viên
g)Điều động, phân công công việc cho từng nhân sự của Phòng.
h)Thực hiện việc quản lý ngày công lao động, đánh giá mức độ chấp hành các quy định, nội quy của Công ty, đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc cho các nhân sự.
i)Xem xét, trình duyệt khen thưởng, kỷ luật nhân sự của phòng theo quy chế khen thưởng - kỷ luật
2.16.Quản lý sử dụng trang thiết bị của phòng
a)Xem xét, trình duyệt đề nghị cung cấp trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của Phòng.
b)Phân công quản lý sử dụng trang thiết bị đến từng cá nhân của Phòng
c)Phối hợp kiểm kê định kỳ theo quy định.
d)Xác nhật trình duyệt các chi phí bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị.
e)Xác nhận, trình duyệt định mức văn phòng phẩm.
f)Xác nhận, trình duyệt nhu cầu cung cấp trang thiết bị văn phòng của các bộ phận.
g)Kiểm tra giám sát việc cấp phát, mua sắm văn phòng phẩm.
2.17.Thực hiện báo cáo chuyên môn, tổng hợp kết quả hoạt động của phòng theo định kỳ tháng, quý, năm.
a)Xem xét, xử lý dữ liệu báo cáo của nhân viên trong phòng.
2.18.Phối hợp với các bộ phân liên quan khác thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, chương trình, quy định, quy trình chung của Công ty
2.19.Tham mưu cho Ban Giám Đốc các vấn đề liên quan các hoạt động của phòng
2.20.Báo cáo, cung cấp các thông tin cần thiết định kỳ, bất thường cho các bộ phận khác
2.21.Thực hiện đúng quy chế bảo mật thông tin

Quyền lợi được hưởng

- Lương cao tùy thuộc vào năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Làm việc trong môi trường năng động
- Được hưởng các chế độ ưu tiên về nghĩ dưỡng, bảo hiểm, ....

Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn: Đại Học trở lên
2. Chuyên môn: Quản trị nhân lực, Luật, Kế toán
3. Kinh ngiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
4. Kiến thức:
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
- Nắm vững bộ Luật lao động, Luật thuế TNCN, Luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực; 
- Hiểu về phương pháp xây dựng KPIs, phương pháp tính NSLĐ, định mức NSLĐ
- Nắm vững phương pháp xây dựng định biên nhân sự
- Có kiến thức sâu về chính sách tiền lương, phương pháp xây dựng thang bảng lương
- Có kiến thức về tâm lý học và hành vi con người, phương pháp đánh giá nhân sự, có kinh nghiệm xây dựng hệ thống;
5. Kỹ năng/khả năng:
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet…)
- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.
 

Yêu cầu hồ sơ

- Đơn xin việc 
- Sơ yếu lí lịch
- CMND và Giấy khám sức khỏe
- Bằng cấp và giấy tờ liên quan

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:
Anh Phong
Địa chỉ công ty:
Lô C8/II, C9/II, C9b/II Đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộ, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ:
29/02/2020 
Ngôn ngữ hồ sơ:
Tiếng Việt
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI KỲ PHÁT

Lô C8/II, C9/II, C9b/II Đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộ, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

20 - 150 người


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI KỲ PHÁT đang tuyển dụng

Tìm kiếm nâng cao