Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Kinh Doanh ô Tô

Lê Quang Hoàng Tiến

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Khánh Hòa

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Đoàn Thị Yến Trinh

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Trương Thị Chương

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Ngân

Huỳnh Thanh Hương

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Trần Hải Linh

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Nhàn

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Kiên Cường

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phú Thọ

Nhân Viên Kinh Doanh

Dương Thị Hiên

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 5 năm

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Hồng Nam

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Lâm Thành Nhân

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trịnh Thị Cẩm Tú

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 8 năm

Cần Thơ

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Thị Cẩm Thu

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngô Bảo Nghi

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Tổng Đài Viên

Khâu Thị Cẩm Linh

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Châu Tú Khanh

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Phương Anh

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh

Nguyễn Quốc Tuấn

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Giang Minh Phúc

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Cần Thơ

Chuyên Viên Tư Vấn

Nguyễn Hương Ly

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quảng Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Viết Minh

Cập nhật: 13/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển